WMVSOA
Western Massachusetts Veteran Service Officer Association

                                        "Putting Veterans First"

 • Home
 • Veterans Lunch - Northampton

Veterans Lunch - Northampton

 • 8 Aug 2018
 • 1 Jul 2020
 • 100 sessions
 • 8 Aug 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 15 Aug 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 22 Aug 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 29 Aug 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 5 Sep 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 12 Sep 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 19 Sep 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 26 Sep 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 3 Oct 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 10 Oct 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 17 Oct 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 24 Oct 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 31 Oct 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 7 Nov 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 14 Nov 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 21 Nov 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 28 Nov 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 5 Dec 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 12 Dec 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 19 Dec 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 26 Dec 2018, 12:00 PM 1:30 PM
 • 2 Jan 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 9 Jan 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 16 Jan 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 23 Jan 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 30 Jan 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 6 Feb 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 13 Feb 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 20 Feb 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 27 Feb 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 6 Mar 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 13 Mar 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 20 Mar 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 27 Mar 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 3 Apr 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 10 Apr 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 17 Apr 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 24 Apr 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 1 May 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 8 May 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 15 May 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 22 May 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 29 May 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 5 Jun 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 12 Jun 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 19 Jun 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 26 Jun 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 3 Jul 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 10 Jul 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 17 Jul 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 24 Jul 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 31 Jul 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 7 Aug 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 14 Aug 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 21 Aug 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 28 Aug 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 4 Sep 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 11 Sep 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 18 Sep 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 25 Sep 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 2 Oct 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 9 Oct 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 16 Oct 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 23 Oct 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 30 Oct 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 6 Nov 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 13 Nov 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 20 Nov 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 27 Nov 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 4 Dec 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 11 Dec 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 18 Dec 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 25 Dec 2019, 12:00 PM 1:30 PM
 • 1 Jan 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 8 Jan 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 15 Jan 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 22 Jan 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 29 Jan 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 5 Feb 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 12 Feb 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 19 Feb 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 26 Feb 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 4 Mar 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 11 Mar 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 18 Mar 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 25 Mar 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 1 Apr 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 8 Apr 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 15 Apr 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 22 Apr 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 29 Apr 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 6 May 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 13 May 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 20 May 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 27 May 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 3 Jun 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 10 Jun 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 17 Jun 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 24 Jun 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 1 Jul 2020, 12:00 PM 1:30 PM
 • 50 Conz Street Northapton MA


WMVSOA

Powered by Wild Apricot Membership Software